Home ท่องเที่ยว พาไปสักการะ วัดประจำรัชกาลที่ 9 วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก

พาไปสักการะ วัดประจำรัชกาลที่ 9 วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก

by admin

วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก เป็นวันประจำรัชกาลที่ 9 เป็นวัดที่สื่อให้เห็นถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักคำสอนของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นวัดขนาดเล็ก และใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด วันนี้ เว็บหวยสด จึงจะขอพาเพื่อน ๆ ไปเยี่ยมชมความสวยงาม ที่เรียบง่าย ณ วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกันค่ะ

วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก วัดของพ่อ

วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

” วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก “ เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย โดยชื่อของวัดชื่อที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ถือว่าเป็นวัดขนาดเล็ก ภายในวัด จะประกอบด้วยพระอุโบสถ ศาลาอเนกประสงค์ กุฏิเจ้าอาวาส กุฏิพระ สระน้ำ โรงครัว และอาคารประกอบที่จำเป็น ซึ่งอาคารทุกหลังจะใช้สีขาว ซึ่งแสดงถึงความบริสุทธิ์ สะอาด และสวยงาม และเป็นวัดที่ใช้งบประมาณในการสร้าง แบบประหยัดอย่างพอเพียง มีการออกแบบโดยคำนึงถึงความเรียบง่ายและประโยชน์ใช้สอยสูงสุด

พาไปสักการะ วัดประจำรัชกาลที่ 9 วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก
วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

ที่มา : http://www.dhammathai.org/watthai/dbview.php?No=9

ประวัติวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ถูกสร้างขึ้นบนพื้นดินใกล้เคียงกับบึงพระราม 9 โดยมีนางจวงจันทร์ สิงหเสนี ได้น้อมเกล้าฯ ถวาย ให้แก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แล้วทรงมีพระราชดำริให้สร้างวัดขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ซึ่งได้มีนาวาอากาศเอกอาวุธ เงินชูกลิ่น อดีตอธิบดีกรมศิลปากร เป็นผู้ออกแบบทั้งพระอุโบสถและพระพุทธรูปภายในอาคารอีกด้วย

พระอุโบสถภายในวัดเป็นพระอุโบสถหลังเล็ก ซึ่งจริง ๆ แล้วในการออกแบบครั้งแรก ตัวพระอุโบสถจะเป็นอาคารที่มีขนาดใหญ่ ให้สมพระเกียรติซึ่งต้องใช้งบประมาณในการสร้างมากถึง 57 ล้านบาท แต่ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีพระราชกระแสรับสั่งให้ปรับแบบให้เล็กลง เพื่อลดการใช้งบประมาณในการสร้าง ให้ไม่เกิน 10 ล้านบาท สื่อในเห็นถึงความพอเพียงของพระองค์ท่าน

พาไปสักการะ วัดประจำรัชกาลที่ 9 วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก
พระพุทธรูป

ที่มา : http://www.dhammathai.org/watthai/dbview.php?No=9

โดยพระอุโบสถหลังนี้ มีการผสมผสานสถาปัตยกรรม แบบไทย กับ สถาปัตยกรรมร่วมสมัย โดยได้ Mix and Match องค์ประกอบที่งดงาม ของทั้งพระอุโบสถ 3 หลัง จาก 3 วัด ได้แก่

  • ลวดลายที่หน้าบัน มีต้นแบบมาจากวัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี
  • ความเรียบง่ายและมุขประเจิด มีต้นแบบมาจากวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
  • รูปทรงเสา มีต้นแบบมาจากวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานครฯ
พาไปสักการะ วัดประจำรัชกาลที่ 9 วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก
หน้าบัน

ที่มา : https://readthecloud.co/wat-praram-9/

วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ตั้งอยู่เลขที่ 999 พระราม 9 ซอย 19 ถนน พระราม 9 แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานครฯ เป็นวัดประจำของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวัดที่แสดงให้เห็นถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในคำสอนที่ชาวไทย และคนทั่วโลกยกย่อง โดยวัดเป็นวัดขนาดเล็ก สร้างตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีความเรียบง่าย และ ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุด

Related Posts